Inuyasha (Khuyển Dạ Xoa)


Inuyasha (犬夜叉): là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nữ tác giả Rumiko Takahashi.
Thể loại: action, adventure, anime, drama, fantasy, shounen, supernatural
Nhà sản xuất: Sunrise
Số tập: 250
Movie:
InuYasha the Movie: Affections Touching Across Time
InuYasha the Movie: The Castle Beyond the Looking Glass
InuYasha the Movie: Swords of an Honorable Ruler
InuYasha the Movie: Fire on the Mystic Island
Nội dung
Câu chuyện xảy ra từ thời chiến quốc ở Nhật, có một bán yêu tên là Inuyasha đã phá làng để cướp lấy đi Jewel of Four Souls (ngọc tứ hồn). Tương truyền rằng viên ngọc này có thể làm gia tăng yêu lực cho yêu quái. Khi chưa đi được bao xa thì Inuyasha bị Kikyo – một nữ pháp sư của làng (lúc này đang bị thương) bắn một mũi tên vào ngực và phong ấn cậu ta lại. Biết mình không qua khỏi, Kykio nhờ em mình là Kaede hỏa táng xác mình cùng với viên ngọc để nó không rơi vào tay kẻ xấu.

Mấy trăm năm sau, trong lần sinh nhật thứ 15 của mình, Kagome (kiếp sau của Kikyo) trong lúc tìm con mèo của mình đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản. Ở đây, cô đã gặp được Inu Yasha và giải phong ấn cho cậu…

Trong một lần, Kagome lỡ bắn mũi tên để tiêu diệt yêu quái đã vô tình làm vỡ viên ngọc và khiến các mảnh ngọc văng khắp nơi. Theo lời của bà Kaede, nếu để vậy thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm, vì vậy Kagome cùng Inuyasha lên đường tìm lại các mảnh ngọc. Trong chuyến đi, họ đã có thêm những người bạn cùng kẻ thù mới…
Download
Tập 01:M
F part 1MF part 2 Online
Tập 02: MF part 1
MF part 2 Online
Tập 03: MF part 1
MF part 2 Online
Tập 04: MF part 1
MF part 2Online
Tập 05: MF part 1 MF part 2Online
Tập 06: MF part 1 MF part 2 Online
Tập 07:MF part 1 MF part 2Online
Tập 08: MF part 1 MF part 2Online
Tập 09: MF part 1 MF part 2Online
Tập 10: MF part 1 MF part 2 MF part 3Online
Tập 11: MF part 1 MF part 2Online
Tập 12: MF part 1 MF part 2Online
Tập 13: MF part 1 MF part 2 Online
Tập 14: MF part 1MF part 2Online
Tập 15: MF part 1MF part 2Online
Tập 16: MF part 1MF part 2Online
Tập 17: MF part 1MF part 2Online
Tập 18: MF part 1MF part 2Online
Tập 19: MF part 1MF part 2Online
Tập 20: MF part 1MF part 2Online
Tập 21: MF part 1MF part 2Online
Tập 22: MF part 1MF part 2Online
Tập 23: MF part 1MF part 2Online
Tập 24: MF part 1MF part 2Online
Tập 25: MF part 1MF part 2Online
Tập 26: MF part 1MF part 2Online
Tập 27: MF part 1MF part 2Online
Tập 28: MF part 1MF part 2Online
Tập 29: MF part 1MF part 2Online
Tập 30: MF part 1MF part 2Online
Tập 31: MF part 1MF part 2Online
Tập 32: MF part 1MF part 2Online
Tập 33: MF part 1MF part 2Online
Tập 34: MF part 1MF part 2Online
Tập 35: MF part 1MF part 2Online
Tập 36: MF part 1MF part 2Online
Tập 37: MF part 1MF part 2Online
Tập 38: MF part 1MF part 2Online
Tập 39: MF part 1MF part 2Online
Tập 40: MF part 1MF part 2Online
Tập 41: MF part 1MF part 2Online
Tập 42: MF part 1MF part 2Online
Tập 43: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 44: MF part 1MF part 2Online
Tập 45: MF part 1MF part 2Online
Tập 46: MF part 1MF part 2Online
Tập 47: MF part 1MF part 2Online
Tập 48: MF Online
Tập 49: MF Online
Tập 50: MFOnline
Tập 51: MF part 1MF part 2Online
Tập 52: MF part 1MF part 2Online
Tập 53: MF part 1MF part 2Online
Tập 54: MF part 1MF part 2Online
Tập 55: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 56: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 57: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 58: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 59: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 60: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 61: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 62MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 63: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 64: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 65: MF part 1MF part 2Online
Tập 66: MF part 1MF part 2Online
Tập 67: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 68: MF part 1MF part 2MF part 3Online
Tập 69: MF part 1MF part 2Online
Tập 70: MF part 1MF part 2Online
Tập 71: MF part 1MF part 2Online
Tập 72: MF Online
Tập 73: MF Online
Tập 74: MF part 1MF part 2Online
Tập 75: MF part 1MF part 2Online
Tập 76: MFOnline
Tập 77: MF part 1MF part 2Online
Tập 78: MF Online
Tập 79: MFOnline
Tập 80: MF part 1MF part 2Online
Tập 81: MF part 1MF part 2Online
Tập 82: MF part 1MF part 2Online
Tập 83: MF part 1MF part 2Online
Tập 84: MF part 1MF part 2Online
Tập 85: MF part 1MF part 2Online
Tập 86: MF part 1MF part 2Online
Tập 87: MF part 1MF part 2Online
Tập 88: MF part 1MF part 2Online
Tập 89: MF part 1MF part 2Online
Tập 90: MF part 1MF part 2Online
Tập 91: MF part 1MF part 2Online
Tập 92: MF part 1MF part 2Online
Tập 93: MF part 1MF part 2Online
Tập 94: MF part 1MF part 2Online
Tập 95: MF Online
Tập 96: MF part 1MF part 2Online
Tập 97: MF part 1MF part 2Online
Tập 98: MF part 1MF part 2Online
Tập 99: MF part 1- MF part 2 – Online
Tập 100: MF part 1- MF part 2 – Online
Tập 101: MF
Tập 102: MF part 1MF part 2
Tập 103: MF part 1MF part 2
Tập 104: MF part 1MF part 2
Tập 105: MF part 1MF part 2
Tập 106: MF part 1MF part 2
Tập 107: MF part 1MF part 2
Tập 108: MF part 1MF part 2
Tập 109: MF part 1MF part 2
Tập 110: MF part 1MF part 2
Tập 111: MF part 1MF part 2
Tập 112: MF part 1MF part 2
Tập 113: MF part 1MF part 2
Tập 114: MF part 1MF part 2
Tập 115: MF part 1MF part 2
Tập 116: MF part 1MF part 2
Tập 117: MF part 1MF part 2
Tập 118: MF part 1MF part 2
Tập 119: MF part 1MF part 2
Tập 120: MF part 1MF part 2
Tập 121MF part 1MF part 2
Tập 122: MF part 1MF part 2
Tập 123: MF part 1MF part 2
Tập 124MF part 1MF part 2
Tập 125: MF part 1MF part 2
Tập 126: MF part 1MF part 2
Tập 127: MF part 1MF part 2
Tập 128: MF part 1MF part 2
Tập 129: MF part 1MF part 2
Tập 130: MF part 1MF part 2
Tập 131: MF part 1MF part 2
Tập 132: MF part 1MF part 2
Tập 133+134: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4
Tập 135: MF part 1MF part 2
Tập 136: MF part 1MF part 2
Tập 137: MF part 1MF part 2
Tập 138: MF part 1MF part 2
Tập 139: MF part 1MF part 2
Tập 140: MF part 1MF part 2
Tập 141: MF part 1MF part 2
Tập 142: MF part 1MF part 2
Tập 143: MF part 1MF part 2
Tập 144: MF part 1MF part 2
Tập 145: MF part 1MF part 2
Tập 146: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5
Tập 147+148: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5MF part 6
Tập 149: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5
Tập 150: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5
Tập 151: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5
Tập 152: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5
Tập 153: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5
Tập 154: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5
Tập 155: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5
Tập 156: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5
Tập 157: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4MF part 5
Tập 158: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4
Tập 159: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4
Tập 160: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4
Tập 161: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4
Tập 162: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4
Tập 163: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4
Tập 164: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4
Tập 165: MF part 1MF part 2MF part 3MF part 4
Tập 166+167: MF part 1MF part 2MF part 3 MF part 4MF part 5MF part 6MF part 7 MF part 8MF part 9MF part 10
Link Megaupload (tập 1 đến 167)

Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: